Groeiboeken DBT

Skip navigation

Duurzaam lezen!

Als onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer werken we reeds meer dan 5 jaar rond het onderwerp interbedrijfssamenwerking. We streven hierin een multidisciplinaire visie na die zich vertaald ziet in een steeds groeiende expertise, zowel op juridisch, economisch, ruimtelijk als technisch vlak én een praktijktoepassing vindt op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen zoals onze wetenschapsparken.

Hierbij stellen we u onze reeks groeiboeken voor betreffende Duurzame BedrijvenTerreinen. Het gaat om negen boeken die enerzijds een academische visie vanuit de vier hogervermelde wetenschappelijke invalshoeken van collectief ondernemen omvatten en anderzijds vijf praktijkboeken die deze principes implementeren op Vlaamse bedrijventerreinen.

U vindt op deze website een gedetailleerde opgave van de publicaties evenals een bestelformulier.

Met vriendelijke groeten


Prof. dr. ir. Greet Van Eetvelde
Greet.VanEetvelde@UGent.be
Milieu- en ruimtebeheer
Civiele techniek
Faculteit Ingenieurswetenschappen
St.-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent

De publicatie van de boekenreeks kreeg aandacht op de TV-Zender AVS. U kan hier de clip bekijken.
(Voor een optimaal resultaat raden we u aan rechts te klikken op de link en te kiezen voor 'doel opslaan als').


Copyright Stijn Segers Stijn AT Segers DOT com 2006 www.segers.com

 

 

 

 

 

 

Jump to navigation