"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Parkmanager over de regio's heen

Het communicatieplatvorm voor de parkmanager

Dit forum werd geïnitieerd op verzoek van verschillende parkmanagers en andere parkmanagement actoren. Het is bedoeld als informatiebron en klankbord in de vorm van een dialoog tussen de 'veldspelers' zelf. U kan hierop ook uw vraag postuleren én tevens reageren op discussies.

Met dank aan Jan Van Den Bulcke, Haviland, voor de organisatie van het technische werk bij de opzet van dit forum.

MRB