"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Interbedrijfssamenwerking

Duurzame bedrijventerreinen, kort DBT, worden vaak omschreven als industriezones waarop meerdere bedrijven samenwerken om bedrijfsprocessen, terreininrichting en facilitair en/of utilitair beheer duurzaam te realiseren. Onderzoek en ervaring leren dat de mate van concretisering van samenwerkingsinitiatieven op bedrijventerreinen afhankelijk is van de beheersvisie die is ontwikkeld voor de betrokken site, met oog voor tijd en ruimte.

In ruime zin beoogt dergelijke visie om de strategisch-economische principes van integraal ruimtebeheer via bedrijfsclustering te vertalen naar de industriële praktijk. Als streefdoel geldt het zorgvuldig beheer van schaarse ruimte en materie; een interdisciplinair en actueel gegeven, in economische termen ook omschreven als collectief en duurzaam ondernemen dat zich vertaald ziet in de term parkbeheer of parkmanagement.

In engere zin vertaalt deze visie zich in diverse vormen van interbedrijfssamenwerking, meer bepaald in beheersmaatregelen op bedrijfsextern managementniveau. Het samen aankopen of samen outsourcen van goederen en diensten, het uitbesteden van groenonderhoud op terreinniveau, het gezamenlijk opmaken van bedrijfsvervoersplannen en impactrapporten, het toepassen van solide ruimteregels bij de ordening en inrichting van bedrijfsgebouwen en -terreinen door het collectief uitbaten van facilities en utilities, het fysisch clusteren van ketenondernemingen, het implementeren van beheerssystemen voor collectieve waterlozingen, etc., vormen potentiële samenwerkingsacties die een management- en veelal ook een ingenieursaanpak vergen om tot feitelijke realisatie te leiden.

European Roundtable on Sustainable Consumption and Production

Op de 11th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production die van 20 t.e.m. 22 juni 2007 werd gehouden te Basel, werd de visie van MRB op interbedrijfssamenwerking internationaal gepresenteerd. In het artikel Sustainability scanning of eco-industrial parks wordt geargumenteerd hoe het clusteren van industriële activiteiten als een hefboom kan fungeren voor duurzaamheid, mits het indachtig nemen van randvoorwaarden en beperkingen op verschillende niveau's. Twee terreinen binnen het BTM project (zie projecten) worden als casus gebruikt om het opgestelde theoretische kader te ondersteunen. Een IBS-scan (Interbedrijfssamenwerking) alsook een duurzaamheidsscan (DBT) van de terreinen, lichten de gebruikte methode toe.

pdf bestand ERSCP 07 Basel - UGent MRB Paper - Sustainability scanning of eco-industrial parks

pdf bestand ERSCP 07 Basel - UGent MRB Presentation - Sustainability scanning of eco-industrial park

Neem ook een kijkje op de website van het ERSCP voor andere interessante bijdragen.

MRB