"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

DBT Mobiliteit

De drukverhoging op het economisch apparaat, het ecologisch evenwicht en de personenmobiliteit, veroorzaakt door de exponentiële groei van de mobiliteit, vereist de inzet van innovatieve maatregelen door de overheid, de bedrijven en de burger. Bedrijfsgebonden mobiliteitsproblemen, zowel op vlak van pendelverkeer als goederentransport, worden dikwijls geanalyseerd binnen eigen bedrijfscontext. In vele gevallen echter biedt een bredere blik voorbij de bedrijfsgrenzen een grote waaier aan efficiënte oplossingen. Toch dient er nog een barrière doorbroken te worden. Samenwerking schrikt nog steeds af door de onzekerheden en investerëngen, het complexere kader en het lange termijn denken, kortom het verlaten van het 'alledaagse' management. Hoewel de investeringen inderdaad hoger lijken, tonen talrijke praktijkvoorbeelden aan dat de totale kosten, het risico en de onzekerheden net verkleind kunnen worden door samenwerkingsverbanden, evenals de dienstverlening naar klanten en werknemers kunnen worden verhoogd.

En dus is een erkenning en ondersteuning door de overheid de volgende stap. Dikwijls wordt de hefboom tot samenwerking gevormd door een ondraaglijke situatie of door dwingend verzoek van de overheid om maatschappelijke effecten te reduceren. Maar de druk kan ook van een verlichte geest afkomstig zijn. Voor de overheid is belangrijk dat clustering een extra mogelijkheid biedt voor bedrijven om productiekosten te verminderen en een betere dienstverlening naar klanten en werknemers te bieden. Solo-oplossingen worden dikwijls nog te snel aanvaard en alternatieve clusteroplossingen worden niet bestudeerd. Een gedeelde input van de overheden en de privé, financieel en/of organisatorisch, kan leiden tot verassende oplossingen.

pdf bestand Cluster opportunities for business eco-mobility - 8th FiRW PhD Symposium

Bekijk eveneens de presentaties van de Workshop Mobiliteit in Clusterprojecten - 7 november 2006

MRB