"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Economische voordelen van interbedrijfssamenwerking

Samenwerking tussen bedrijven zorgt voor een toename van de kwaliteit van een bedrijventerrein, gunstig voor alle betrokken actoren. Daarenboven heeft interbedrijfssamenwerking ontegensprekelijk ook talrijke voordelen voor de bedrijven zelf:
Zo is er de kostenbesparing die bedrijven ten gevolge van samenwerking kunnen bewerkstelligen. Dit kostenbesparende effect kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van schaalvoordelen of het inzetten van bijproducten als grondstof in een ander proces.
Interbedrijfssamenwerking heeft bovendien vaak een positieve weerslag op de waarde van bedrijfsgebouwen en bedrijfsgronden.
Daarnaast kan het duurzaam imago dat mogelijks resulteert uit die samenwerking leiden tot een betere relatie met de klant.
Een ander voordeel situeert zich dan weer op het vlak van innovatie. Samenwerking tussen bedrijven kan een stimulerende factor betekenen voor innovatie en dus ook voor de concurrentiekracht van ondernemingen.
Er zijn ook de zogenaamde peer effects: het feit dat naburige bedrijven op het terrein reeds succesvolle gezamenlijke acties hebben ondernomen, kan de scepsis van twijfelende bedrijven wegnemen zodat ook zij toetreden tot het collectief.
Aldus ontstaan ook leereffecten, want precies door interbedrijfssamenwerking kunnen kennis en informatie makkelijker worden uitgewisseld.
Meer nog, kan zelfs een aantrekkelijker werkklimaat ontstaan. Door een betere werkomgeving wordt het makkelijker om werknemers aan te trekken en te behouden, en dat kan een aanzienlijke besparing in rekruteringskosten opleveren.
En tenslotte heeft een samenwerkingsverband ook het voordeel van een verhoogde slagkracht. Wanneer verschillende bedrijven zich verenigen, verbetert de facto de onderhandelingspositie van die bedrijven.

MRB