"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

BTM

Op de bedrijventerreinen te Brugge, Zeebrugge, Gent, Deinze/Nazareth, Terneuzen, Vlissingen en Schouwen-Duiveland Zierikzee liep vanaf 01/01/2006 tot 31/05/2008 het Interreg IIIA - project 'Bedrijventerreinmanagement' met financiering van EFRO, Vlaamse en Nederlandse centrale overheden, Provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en Zeeland, gemeenten en de bedrijfswereld. De volgende partners namen actief deel aan het project: POM West-Vlaanderen (projectcoördinator), POM Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland, Universiteit Gent, Hogeschool Zeeland, Intercommunale WVI, MBZ nv, vzw VeGHO, vzw De Prijkels, Stad Gent, Zeeland Seaports, Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Het project "Bedrijventerreinmanagement" vormde tegelijkertijd een verdieping en een verbreding van het project rond "Milieuclusters op bedrijventerreinen" dat afliep op 31/12/2005. Een verdieping omdat het milieuperspectief verruimd werd naar verschillende andere vormen van samenwerking en tevens een verruiming omdat het aantal deelnemende terreinen sterk uitgebreid werd. Dit project met grensoverschrijdende betekenis en omvang, had een "vliegwiel-functie" voor andere initiatieven. Belangrijke aandacht van dit project ging immers naar disseminatie en het dus hierdoor mee stimuleren van andere projecten, zodat de "verduurzaming van bedrijventerreinen" op een hoger niveau kon gebracht worden.

Voor meer informatie kan je terecht op de projectsite: www.bedrijventerrein-management.be. Daarnaast is het mogelijk om op deze website de profielen van de verschillende bedrijventerreinen binnen het BTM-project te raadplegen.

        

MRB