"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Wetenschapspark Greenbridge

De informatie die men kan vinden over het Wetenschapspark Greenbridge is, zoals bij het Technologiepark Zwijnaarde, opgedeeld de delen situering, een deel inrichting en een deel beheer. Waar het bij het technologiepark ging om een bestaand bedrijventerrein, gaat het hier om de realisatie van een interbedrijfssamenwerking op een nieuw bedrijventerrein.Volgende projecttrilogie wordt uitgewerkt: eerst wordt een beheerstructuur op poten gezet, vervolgens wordt een ruimtelijk inrichtingsplan opgesteld en ten slotte wordt een structurele groenaanleg geraliseerd.

Onder situering wordt het wetenschapspark in zijn omgeving geplaatst. Wat betreft de implementatie van een aantal duurzame principes dient een onderscheid gemaakt te worden tussen inrichtingsprincipes en beheersprincipes. Alles wat met inrichting van het park te maken heeft, gebeurt volgens een aantal vooraf vastgelegde principes. Een duurzame inrichting van een bedrijventerrein is moeilijker te realiseren eens alle bedrijven er reeds gevestigd zijn.

Om de duurzame principes na te leven, dient een beheer op poten gezet te worden. Dit beheer moet ervoor zorgen dat de duurzame principes ook gerealiseerd worden tijdens de levensduur van het park. Op deze manier wordt verhinderd dat de principes dode letter blijven.

Bronnen:
# Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen, Door: WES Onderzoek & Advies; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Economie.
# Wetenschapspark Plassendale. Visie, concept en eerste schets ruimtelijke inrichting, Door: G. Allaert, David Verhoestraete.

MRB