"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

DBT Financieel

Een bedrijventerrein dat duurzaamheid nastreeft, richt zich zowel op het verbeteren van het economisch resultaat als de vermindering van de milieubelasting, een efficiënter en duurzamer ruimtegebruik en een aangenamer werkklimaat. Prioritair voor een succesvol proces is een goede samenwerking tussen de bedrijven op het terrein. Maar het welslagen van een samenwerkingsverband vergt ook twee belangrijke nevenvoorwaarden: ten eerste moeten de verschillende betrokken partijen (bedrijven, terreinbeheerder, bedrijvenvereniging,...) overtuigd zijn van de (economische) voordelen van samenwerking en ten tweede moeten de noodzakelijke financiële middelen kunnen worden samengebracht.

Deze beide nevenvoorwaarden worden in twee aparte stukjes verder toegelicht:

  • Wil je meer weten over de economische voordelen van interbedrijfssamenwerking, klik dan hier.
  • Wil je meer waten over de mogelijke financieringskanalen van interbedrijfssamenwerking, klik dan hier.

Op 13 december 2007 werd omtrent het thema 'economische voordelen en financieringskanalen van interbedrijfsssamenwerking' door de onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer een themadag georganiseerd. Meer dan 50 geïnteresseerden waren die dag verzameld in Het Pand te Gent om te luisteren naar heel wat interessante bijdragen van onderzoekers, praktijk- en beleidsmensen. De presentaties van de verschillende sprekers kan je hier terugvinden.

MRB