"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Technologiepark Zwijnaarde

Het Technologiepark Zwijnaarde is gelegen in de zuidrand van Gent. De informatie is opgedeeld in drie delen: situering, inrichting en beheer. Onder het deel situering wordt het Technologiepark in zijn omgeving geplaatst.

Wat betreft de implementatie van een aantal duurzame principes dient een onderscheid gemaakt te worden tussen inrichtingsprincipes en beheersprincipes. Alles wat met inrichting van het park te maken heeft, gebeurt volgens een aantal vooraf vastgelegde principes. Een duurzame inrichting van een bedrijventerrein is moeilijker te realiseren eens alle kavels reeds uitgegeven zijn. In de overeenkomst tussen de UGent en de verschillende bedrijven is er namelijk weinig gestipuleerd over duurzame inrichting van het terrein.

Om de duurzame principes na te leven, dient een parkbeheer op poten gezet te worden. Dit beheer moet ervoor zorgen dat de duurzame principes ook gerealiseerd worden tijdens de levensduur van het park. Er wordt verhinderd dat de principes dode letter blijven.

Bronnen:
# Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen, Door: WES Onderzoek & Advies; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Economie.
# Stadsontwerp Campus Ardoyen. Door: Ch. Vermeersch, K. Borret, P. Claeys, T. Leenders, R. Verstraeten.

Niet alleen op het Technologiepark Zwijnaarde wordt een duurzaam bedrijventerrein geïmplementeerd, maar ook op het Wetenschapspark Greenbridge.

MRB